Услуги

  • 24-часово аварийно отключване на домове, офиси и автомобили;
  • Отключване, ремонт и прекодиране на каси, сейфове, трезори;
  • Монтаж, прекодиране и ремонт на всички видове заключващи устройства;
  • Изработване на всички видове автомобилни ключове, както и автоключове с транспондер (чип) с фиксиран и crypto ключ;
  • Прекодиране и ремонт на автомобилни ключалки;
  • Възстановяване на загубени ключове на автомобили и мотоциклети;
  • Изработка на сгъваеми ключове с управление на допълнително монтирани аларми;
  • Техническа консултация.